فرمول یک برای رانندگان بسیار امن تر می شود

کمیسیون فرمول وان از قصد خود برای یک حفاظ جدید برای کابین راننده در مسابقات فصل 2017 سخن به میان آورده است.
این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد که همه ذینفعان در حال کار بر روی یک مدل مفهومی هستند تا به واقعیت تبدیل شودکه در حال حاضر تنها تصویر منتشر شده گزینه مورد نظر است که البته هنوز این تصمیم نهایی نشده است و گزینه های دیگری از جمله سیستم کابین شفاف راننده نیز هنوز در مرحله تصمیم و ارزیابی قرار داد.
در ضمن این کمیسیون قصد دارد تا با تصویب قوانین جدید به یک فرمول وان پویاتر در شروع فصل 2017 کمک کند که از جمله این قوانین استفاده از لاستیک های جدید و همچنین سیستم تعلیق جدید برای افزایش سرعت است.
شایعات در مورد طراحی مجدد کابین راننده در فرمول وان در اواخر سال گذشته و پس از مرگ جاستین ویلسون شدت گرفت.

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.