مهمترین دلایل سوختن ECU پراید چیست ؟

به طور یقین یکی از مهمترین دلایل سوختن ECU پراید و سایر خودروها نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعه است.

در خودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده میکردند که راهگشا نیز بود.

به هر حال، این روشها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز خواهد شد و از دلایل سوختن ECU پراید خواهد بود.
تست قطعات برقی حساس خودروهای امروزی میبایست به وسیله دستگاههای عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاهها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و آموزش های کافی متاسفانه از همان از روشهای قدیمی استفاده میکنند که به دلیل عدم اطلاع راننده پراید جهت جلوگیری از این روشها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس میگردنند.

مهمترین دلایل سوختن ECU پراید

  • در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهای باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.
  • جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.
  • خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردند.
بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.