سید ابریشمی بر کرسی ریاست هیات مدیره شرکت سایپا نشست

پس از برگزاری جلسه هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا آقایان سید محمد علی سید ابریشمی و امیر حسین قناتی به عضویت در هیات مدیره سایپا منصوب شدند.

 این دو عضو جدید هیات مدیره جایگزین آقایان سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و حسن عموزاده شده اند.

در این جلسه سید محمد علی سید ابریشمی به عنوان رئیس هیات مدیره سایپا تعیین شد.

گفتنی است پیش از این ، این فرد مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده است و امیر حسین قناتی در حال حاضر مدیر کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد که به عضویت هیات مدیره سایپا منصوب شده اند.

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.