Lamborghini

Lamborghini

فروش یکی از منحصر به فرد ترین تراکتور لامبورگینی

اکثر ما داستان معروف دنیای خودروسازی در خصوص شکل‌گیری کارخانه بزرگ لامبورگینی را می‌دانیم. داستانی که از یک دعوای محترمانه در خصوص ترمز‌ خودروهای فراری آغاز شد. به گزارش خودروبرتر،  فروچیو لامبورگینی در میانسالی تراکتورساز بزرگی در…