خطیبی مدیر عامل جدید ایران خودرو شد

مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل جدید ایران خودرو منصوب شد و کلید اتاق فرماندهی این خودروساز پیر و فرتوت را از فرشاد مقیمی تحویل گرفت.

سوابق اجرایی خطیبی مدیرعامل جدید ایران خودرو

مهدی خطیبی از اواخر دی ماه سال گذشته به سمت مدیرعاملی ریگان خودرو منصوب شده بود و دارای سوابقی همچون مدیریت فروش ایران خودرو، مدیرعاملی شرکتهای لیزینگ ایران خودرو، توسعه تجارت و خدمات خودرو، آورین خودرو را در کارنامه خود دارد.

به هر حال باید منتظر دید او با میراث زیان های انباشته هزار میلیارد تومانی و انبانی از خودروهای ناقص و البته مافیای درصدی ایران خودرو چه خواهد کرد که عملکرد او در کوتاه مدت میتواند نشان دهد او چند مرده حلاج است.

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.