کدام کشورها بالاترین آمار مرگ و میر در جاده در جهان را دارند!

در سرتاسر جهان، حداقل یک نفر در هر 30 ثانیه در جاده ها کشته می شود و برای هر مرگ ثبت شده در حدود 20 نفر دیگر زخمی می شوند تا در برخی کشورها به یک جایگاه تضمین شده در مرگ و میر در جاده بدل شوند.

بنا بر آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در حدود 752 عابر پیاده در جاده ها کشته می شوند و در ضمن به این آمار مرگ 786 موتورسیکلت سوار را نیز اضافه کنید که در هر روز در سطح جهان جان خود را از دست می دهند.

آمار منتشر شده توسط بانک جهانی و موسسات بین المللی حمل و نقل نشان می دهد که کشورهای کمتر توسعه یافته دارای بیشترین مرگ و میز در جاده ها هستند در حالی که بالا بودن میزان مرگ و میز تا حد زیادی به زیر ساخت های ضعیف و استانداردهای ایمنی خودرو و قوانین رانندگی ناایمن ارتباط مستقیم دارد.

ما در این جا لیستی از 10 کشور خطرناک در جهان برای رانندگی بر اساس گزارش وضعیت سازمان بهداشت جهانی در 2015 بر اساس نقشه های تعاملی می پردازیم.

لیبی: کشور شمال شاخ آفریقا دارای مرگبارترین جاده ها در جهان است که طبق تخمین ها در هر صد هزار نفر جمعیت در حدود 74 نفرذ در تصادفات جان خود را از دست می دهند و در سال 2015 میلادی نیز در حدود 4554 مرگ به ثب رسیده است که بیشتر به علت مستی در هنگام رانندگی، محدودیت های سرعت و عدم اجبار در صندلی کودکان از جمله علل افزایش است.

تایلند: تایلند دارای دومین جاده های مرگبار در جهان است و تنها کشور آسیایی در بالای لیست است که سازمان بهداشت جهانی به ازای هر صد هزار نفر 37 مرگ را گزارش کرده است و در سال 2015 نیز در حدود 25 هزار نفر گزارش مرگ شده است که بسیار عظیم است که همانند لیبی قوانین صندلی کودک و.. رعایت نمی شود.

مالاوی :کشور جنوب شرقی آفریقا مالاوی در جایگاه سوم با 35 مرگ و میز در هر 100 هزار نفر در سال 2015 بوده است که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که 5732 مرگ در سال میلادی مزکور روی داده است.

لیبریا: لیبریا کشور غرب آفریقا دارای چهارمین جاده های مرگبار در جهان است که در هر 100 هزار نفر دارای نرخ مرگ و میز 34 نفر است که در سال 2015 در حدود 1448 مرگ و میر در جاده های آفریقایی روی داده است.

کنگو: کنگو در نقطه 5 لیست ما با نرخ 33 مرگ و میر در هر 100 هزار نفر قرار گرفته است که طبق گزارش بهداشت جهانی 22419 مرگ و میر در سال 2015 میلادی روی داده است.

تانزانیا: جمهوری تانزانیا دارای ششمین جاده های مرگبار در جهان است که در حدود 33 مرگ و میر در هر 100 هزار نفر را دارد و در سال 2015 نیز 16211 مرگ و میر در جاده های آن رخ داده است.

جمهوری آفریقای مرکزی: جمهوری آفریقای مرکزی در نقطه هفتم لیست ما با نرخ 32 مرگ و میر در هر صد هزار نفر قرار گرفته است که در سال 2015 نیز 1495 مرگ و میر در جاده های آنان رخ داده است.

ایران: ایران دارای هشتمین جاده های مرگبار در جهان است که طبق گزارش بهداشت جهانی در حدود 31 مرگ و میر در هر 100 هزار نفر را در پیش روی خود می بیند و طبق گزارش بهداشت جهانی در سال 2015 میلادی نیز در حدود 24896 مرگ و میر در جاده ها داشته است تا از این نظر شبیه هم قاره ای خود یعنی تایلند باشد.

روندا: کشور شرق آفریقا روندا در مکان نهم لیست ما قرار گرفته است که طبق گزارش بهداشت جهانی دارای نرخ مرگ و میر 31 در هر صد هزار نفر بوده و در حدود 3782 مرگ و میر نیز در جاده های آن در سال 2015 روی داده است.

موزامبیک: کشور موازمبیک در انتهای لیست 10 تایی ما قرار میگیرد که برای هر صد هزار نفر نرخ مرگ و میز 30 نفر را دارد و برای سال 2015 نیز 8173 مرگ و میر در جاده های آن گزارش شده است.

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.