مروری بر مطالب نوشته شده در این باره‌

نمایشگاه خودرو شیکاگو

نمایشگاه خودرو در ایلینویز ایالت شیکاگو آمریکا که هر سال به صورت منظم در ماه فوریه برگزار میشود و اولین دوره آن نیز در سال 1901 برگزار شد.