اسکانیا سوئدی با تریلی ساعت را به شما نشان می دهد!

 از شرکت سوئدی اسکانیا برای راه اندازی این ساعت عقربه ای عظیم 14 تریلی و 90 راننده مشارکت داشتند و آن را در یک فضای باز در منطقه ای به وسعت 70 هزار متر مربع ایجاد کردند.

اسکانیا

این ساعت غول پیکر که موتور آن در واقع 14 تریلی به همراه 90 راننده بودند، پس از شروع به تیک تاک کردن به مدت 24 ساعت کار کرد.

اسکانیا

استفان آرواس رئیس بخش ارتباطات بازاریابی اسکانیا گفت: تریلی‌ها خودروهای بزرگ و قدرتمندی هستند اما در عین ابزارهایی هستند که همانند ساعت طراحی پیچیده ای دارند.

وی افزود: در این ساعت هر تریلی مسئول انجام یک وظیفه خاص بود و یک نظارت و تحلیل دائم توسط تیم اسکانیا انجام این عملیات مبتکرانه را ممکن ساخت.
کامیونهایی که نقش عقربه های ثانیه و دقیقه شمار را داشتند باید برای اینکه این ساعت عظیم تیک تاک به موقعی داشته باشد، باید با هماهنگی کامل شروع به حرکت و توقف می‌کردند.

اسکانیا

مدیران این ناوگان خلاقانه در برج کنترل برای جلوگیری از توقف غیرمنتظره هر یک از تریلی‌ها، دائما روی تک تک آنها نظارت داشتند.

نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.