شاخص رضایت مندی مشتریان از خودروهای سواری در شش‌ماهه اول سال 1394

شاخص رضایت مندی وزارت صنایع و معادن طبق سنت هر ساله، لیست خودروهای تولید شده در داخل کشور را با میزان نمرات رضایت مندی مشتریان منتشر نموده است که انها را به 6 گروه قیمتی تقسیم نموده است.

شایان ذکر است که این مطالعه رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در 3 ماهه اول مالکیت خودرو( پیمایش کمتر از 4 هزار کیلومتر) انجام پذیرفته است. تا بدین ترتیب شاخص رضایت مندی نیز سنجیده شود.

روش نمونه گیری در این تحقیق، مصاحبه به 3 روش تلفنی، حضوری و مکاتبه ای با خطای نمونه گیری 2 درصد و فاصله اطمینان 95 درصد بوده است.

بازه زمانی انجام مصاحبه ها در شش ماهه اول سال 1394 و به تعداد 36086 مصاحبه با مالکین 63 مدل خودرو سواری در ایران انجام پذیرفته است تا شاخص رضایت مندی مشخص شود.

photo_2016-02-01_21-05-27 photo_2016-02-01_21-05-33 photo_2016-02-01_21-05-38photo_2016-02-01_21-05-57 photo_2016-02-01_21-05-48photo_2016-02-01_21-05-53

 

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.