مروری بر مطالب نوشته شده در این باره‌

خودرو خورشیدی

خودرو خورشیدی که با نصب پنل های خورشیدی بر روی سقف و درب ها باعث جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به نیروی محرکه خودرو میشود.

رونمایی از خودرو خورشیدی در آلمان که نیروگاه برقی نیز هست !

ماشین خورشیدی در آلمان ساخته شده که برای تهویه آن از نوعی خزه ایسلندی استفاده می‌شود و روی آن با پنل های خورشیدی پوشیده شده که انرژی موردنیاز حرکت وسیله نقلیه را فراهم می کنند.
ادامه مطلب ...