مروری بر مطالب نوشته شده در این باره‌

کروز کنترل تطبیقی

سیستم کروز کنترل تطبیقی فناوری است که با کمک سنسور‌های حرکتی و البته رادا‌ر‌های اسکن جاده، متغیر‌ها و المان‌های اطراف اتومبیل را آنالیز می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی استفاده شده در ECU یا همان کامپیوتر خودرو، سرعت اتومبیل را نسبت به وضعیت جاده تغییر می‌دهد.