بهترین زمان بنزین زدن در پمپ بنزین ؟

به طور یقین بسیاری از رانندگان دوست دارند تا در این گرانی سوخت، بهترین زمان بنزین زدن را برای خودرو خود دانسته و یا به عبارتی بازده بنزین زدن به ماشین عزیزشان را بالاتر ببرند.

ما در این جا راه کارهایی به شما پیشنهاد میکنیم تا حداکثر استفاده را از بنزین زدن در پمپ بنزین کرده و به عبارتی سود کمتری به جایگاه دار بنزین برسانید.

بهترین زمان بنزین زدن صبح های زود است

صبح زود که حرارت زمین هنوز در پایین‌ترین حدّ خود قرار دارد بهتزین زمان برای بنزین زدن است زیرا در تمامی پمپ بنزین ها مخزن سخت در زیر زمین قرار دارد و از همین روی هر چه زمین سرد تر باشد بنزین غلیظ تر و متراکم تر خواهد بود و وقتی هوا گرم میشود بنزین منبسط و رقیق تر خواهد شد.

دستگیره بنزین را تا آخر فشار ندهید!
وقتی مشغول بنزین زدنید، دستگیره را تا آخر فشار ندهید که اگر بر روی دسته دقت کنید دارای 3 درجه است که به ترتیب کند، متوسط و تند است که در حالت کند میزان تبخیر که در اثر پمپ شدن بنزین حاصل میشود را به حداقل ممکن می رسانید.
البته همه شیلنگ‌ها دارای محل بازگشت بخار هستند که اگر سریع و تند بنزین بزنید، مایع دیگری که وارد مخزن بنزین شما شده بخار می‌شود و در ادامه این بخار مکیده شده وارد مخزن زیرزمینی خواهد شد و بدین ترتیب شما پول بنزینی را خواهید داد که به مخزن بنزین صاحب پمپ بنزین بازگشته است و به آن میزانی که دستگاه نشان میدهد شما بنزین نزده اید.

نکته :

سعی کنید با باک نیمه خالی بنزین بزنید و البته هنگام تخلیه تانکر سوخت، بنزین نزنید.

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.