فروش قسطی پژو 301 ایران خودرو از امروز آغاز شد

شرکت ایران خودرو به مناسبت هفته وحدت شروع به فروش قسطی پژو 301 نموده است

نکات و قوائد مھم در فروش قسطی پژو 301

– شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.

– انتخاب تعداد و تاریخ چک ھا و مدت بازپرداخت با نظر مشتری انجام می شود و محاسبات نحوه پرداخت، بطور مکانیزه توسط سیستم صورت می گیرد.

– با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

– ثبت نام  فروش قسطی پژو 301 صرفا از طریق سیستم سیتریکس انجام می شود و فعال سازی قرارداد (واریز نقدی پیش پرداخت) نیز از طریق وب سایت فروش اینترنتی صورت می گیرد.

– چک ھا می بایست در وجه شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو صادر شود.

– خودرو در رھن شرکت ایران خودرو می باشد.

– پس از ثبت نام در طرح فروش قسطی پژو 301 به ھیچ وجه امکان تغییر رنگ از قرارداد میسر نخواھد بود.

– تحویل خودرو در نمایندگی ھای منتخب ایکاپ می باشد.

فروش قسطی پژو 301

بیشتر بخوانید
نظرت رو بگو

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.