مروری بر مطالب نوشته شده در این باره‌

ریماک

خودروساز مستقر در کشور کرواسی که سوپراسپرت های برقی در تیراژ بسیار محدود تولید میکند و به تازگی از سریع ترین سیوپرخودرو برقی نیز رونمایی کرده است که در سال 2021 وارد بازار میشود.