خودرو خودران

خودرو خودران

نیسان یک صندلی با قابلیت پارک خودکار معرفی کرد

در ویدئویی که اخیرا توسط نیسان منتشر شده شاهد هستیم که با دست زدن فرمان صوتی به سنسور تعبیه شده در اتاق فرمان صادر داده می‌شود تا صندلی‌ها که در حالت نامنظمی قرار دارند به صورت خودکار به سر جای خود بازگردند.