برترین خودرو سال 2017

برترین خودرو سال 2017

نامزدهای برترین خودرو سال ۲۰۱۷ جهان اعلام شدند

پایگاه اطلاع رسانی خودروبرتر: این جوایز که از سوی اتحادیه روزنامه نگاران از 22 کشور مختلف از سال 2004 به طور منظم هر سال اعلام می شود برندگان این جوایز را امیدوار می کند تا بتوانند فروش قوی تر و بهتری حداقل در 5 کشور مهم داشته باشند. 3…