اخبار صنعت خودرو
اخبار داخلی

اخبار داخلی

معاون صادرات سایپا: قیمت پراید در عراق بالاتر از ایران است !!!

محسن دستخوش جوان، معاون صادرات و امور بین الملل گروه سایپا در خصوص قیمت پراید در عراق گفت: محصولات گروه x100 وx200  از گروه خودروسازی سایپا درصد بالایی از صادرات به صورت CBUوCKD را در این کشور به خود اختصاص داده اند.

روند ارتقاء کیفیت خودروهای ساخت داخل 25 تا 50 میلیون تومانی در 3 سال اخیر

معتبرترین مرجع برای اعلام کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور ،شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  است که موسسه خصوصی است که این وظیفه را برعهده دارد و گزارش خود را به صورت منظم در مورد کیفیت خودروهای ساخت داخل منتشر می کند.